História predpisu 51/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1993 -