História predpisu 56/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1993 - 30.06.2002