História predpisu 57/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.03.1993 -