História predpisu 64/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.03.1993 - 31.12.2001