História predpisu 68/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.03.1993 -