História predpisu 69/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1993 - 31.12.1998