História predpisu 73/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1993 - 31.03.2002