História predpisu 78/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.04.1993 - 31.05.2014