História predpisu 80/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.04.1993 -