História predpisu 81/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.1993 -