História predpisu 94/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.04.1993 - 31.03.1998