História predpisu 98/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.05.1993 -