História predpisu c40-r1/1993 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.07.1993 -