História predpisu 288/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.10.1994 - 31.03.2002