História predpisu 63/1994 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.03.1994 - 31.05.2014