História predpisu 77/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1996 - 31.05.2014