História predpisu 95/1996 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.04.1996 -