História predpisu 21/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.01.1997 -