História predpisu 324/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.12.1997 -