História predpisu 335/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.12.1997 - 31.03.2002