História predpisu 127/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.12.1997 -