História predpisu 228/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.07.1998 -