História predpisu 372/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.12.1998 - 30.06.2015