História predpisu 3/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.01.1999 - 30.06.2001