História predpisu 72/1999 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1999 -