História predpisu 302/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.10.2000 - 30.06.2015