História predpisu 347/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.10.2000 -