História predpisu 357/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.10.2000 - 31.03.2014