História predpisu 74/2000 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.03.2000 -