História predpisu 17/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2001 - 31.03.2015