História predpisu 198/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2001 - 14.05.2012