História predpisu 2/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.01.2001 - 31.12.2001