História predpisu 214/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.06.2001 -