História predpisu 293/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.07.2001 -