História predpisu 468/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.11.2001 -