História predpisu 575/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2002 - 31.03.2002
3.01.04.2002 - 08.08.2002143/2002 Z. z.
4.09.08.2002 - 30.09.2002411/2002 Z. z.
5.01.10.2002 - 30.04.2003465/2002 Z. z.
6.01.05.2003 - 31.12.2003139/2003 Z. z.
7.01.01.2004 - 30.04.2004405/2004 Z. z., 453/2003 Z. z., 523/2003 Z. z.
8.01.05.2004 - 30.06.2004215/2004 Z. z.
9.01.07.2004 - 30.11.2004351/2004 Z. z.
10.01.12.2004 - 31.12.2004585/2004 Z. z.
11.01.01.2005 - 31.03.2005654/2004 Z. z.
12.01.04.2005 - 30.06.200578/2005 Z. z.
13.01.07.2005 - 31.12.2005172/2005 Z. z.
14.01.01.2006 - 31.05.2006474/2005 Z. z., 403/2010 Z. z.
15.01.06.2006 - 31.01.2007231/2006 Z. z.
16.01.02.2007 - 31.03.2007678/2006 Z. z.
17.01.04.2007 - 31.05.2007103/2007 Z. z.
18.01.06.2007 - 31.10.2007218/2007 Z. z.
19.01.11.2007 - 31.12.2007456/2007 Z. z.
20.01.01.2008 - 31.01.2008568/2007 Z. z.
21.01.02.2008 - 31.05.2008617/2007 Z. z.
22.01.06.2008 - 24.12.2008165/2008 Z. z.
23.25.12.2008 - 31.12.2008408/2008 Z. z.
24.01.01.2009 - 31.03.2009583/2008 Z. z.
25.01.04.2009 - 31.05.200970/2009 Z. z.
26.01.06.2009 - 31.10.2009165/2009 Z. z.
27.01.11.2009 - 31.12.2009403/2009 Z. z., 400/2009 Z. z.
28.01.01.2010 - 31.01.2010557/2009 Z. z., 505/2009 Z. z.
29.01.02.2010 - 04.02.2010570/2009 Z. z.
30.05.02.2010 - 30.06.201037/2010 Z. z., 37/2010 Z. z.
31.01.07.2010 - 31.10.201037/2010 Z. z.
32.01.11.2010 - 31.12.2010372/2010 Z. z., 403/2010 Z. z., 403/2010 Z. z.
33.01.01.2011 - 30.11.2011403/2010 Z. z., 403/2010 Z. z., 547/2010 Z. z.
34.01.12.2011 - 30.09.2012392/2011 Z. z.
35.01.10.2012 - 31.03.2013287/2012 Z. z.
36.01.04.2013 - 31.10.201360/2013 Z. z.
37.01.11.2013 - 31.12.2014313/2013 Z. z., 311/2013 Z. z.
38.01.01.2015 - 335/2014 Z. z.
39.01.09.2015 - 172/2015 Z. z.