História predpisu 25/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.01.2002 -