História predpisu 26/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2002 - 30.03.2011