História predpisu 509/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2002 - 14.10.2013