História predpisu 569/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2002 -