História predpisu 634/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.11.2002 -