História predpisu 109/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2003 - 29.02.2012