História predpisu 123/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.04.2003 -