História predpisu 147/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.05.2003 -