História predpisu 229/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2003 - 31.12.2014