História predpisu 237/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.07.2003 -