História predpisu 278/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2003 - 30.04.2004
3.01.05.2004 -