História predpisu 337/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.08.2003 -