História predpisu 360/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2003 - 30.11.2014