História predpisu 376/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2003 - 31.08.2011